Što je usporedi tarife?

Usporedi tarife je online servis koji ti omogućava izračun cijena mobilne telefonije pomoću matematičkog računa, usporedbu cijena ADSL interneta, tarifa VoIP i ponuda mobilnog interneta.

Osim toga daje ti mogućnost usporedbe cijena ADSL-a, usporedbe ponuda VoIP-a prema cijeni i državi koju želiš nazvati, ponuda UMTS-a i ponuda fiksne telefonije.

Kako koristiti naše usluge?

Usporedi tarife
Iz glavnog izbornika prvo odaberite Usporedi tarife, a zatim kategoriju komunikacijskih usluga čije tarife želite pregledavati: Mobilna telefonija, fiksna telefonija, VoIP, ADSL ili mobilni internet.

Nakon toga odaberete jednu ili više tarifa koje želite usporediti i dobit ćete tablični usporedni prikaz karakteristika obiju tarifa za paralelnu usporedbu. S takvim pregledom možete jednostavno i brzo dobiti pregled koja tarifa vam nudi najviše.

Izračun potrošnje
Iz glavnog izbornika prvo odaberite Izračun potrošnje, a zatim kategoriju komunikacijskih usluga čiju potrošnju želite izračunati.

Dobit ćete jedan obrazac sa nizom pitanja o vašim navikama prilikom korištenja komunikacijskih usluga. Nakon što ispunite ovaj obrazac, dobit ćete rezultate koliko bi vaš račun iznosio prilikom korištenja svake pojedine tarife.

S ovim informacijama, lako možete odlučiti koja je tarifa za vas najisplativija.

Zadnje dodane ili modificirane tarife:

VoIP12voip i CheapnetVIPnetBonBonGoogle VoiceT-Mobile JupiiiVIPnetBonBonGoogle VoiceT-Mobile JupiiiVIPnetBonBonGoogle VoiceT-Mobile Jupiii